Historia Domu Królewskiego

Willa-Ladek znajduje się w części zdrojowej Lądka-Zdroju, jednego z najstarszych uzdrowisk w Europie. Przylega do parku zdrojowego w bezpośrednim sąsiedztwie najstarszych zabytków kurortu.

Willa-Ladek to dawny Königshaus (Dom Królewski) wybudowany w 1801 r. przez generałową von Rotkirch, później stanowiący własność lekarza zdrojowego A. Forstera. W domu tym od 2 VII do 17 VIII 1813 r. mieszkał zażywający kuracji w Lądku-Zdroju król pruski Fryderyk Wilhelm III. Odtąd do 1945 r. dom ten nosił nazwę „Królewskiego”. Tu też odbyło się 3 VIII 1813 r. spotkanie króla Prus Wilhelma III z carem Rosji Aleksandrem I.

Owocem spotkania cara rosyjskiego i króla pruskiego były nie tylko wspólne zamierzenia wojskowo-polityczne w zasadzie już w ponapoleońskiej Europie, lecz także surowy reskrypt królewskiej rejencji we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 1814 roku, w którym zarządzono, że:

… wspólne kąpanie się obu płci z dniem dzisiejszym i w Lądku ma ustać, gdyż zwyczaj ten nie jest przyzwoitości i moralności się sprzeciwia, ale nadto stoi na przeszkodzie pożytkowi, jaki się ma z kąpieli, tym więcej, że niektóre młode i wstydliwe kobiety nie mogąc się zdecydować na wspólne kąpanie z mężczyznami, kąpią się w wannach, najmniejszego nie odnosząc pożytku z kąpania w basenach, itp.

Na podstawie reskryptu królewskiego Komisja Zdrojowa w 1814 r. wydała nowe przepisy dla kuracjuszy, w których między innymi godziny kąpieli wyznaczone były oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn.

Spotkanie Fryderyka Wilhelma III z Aleksandrem I w 1813.

Napis na pocztówce głosi: (po prawej)
„W tym domu mieszkał król Fryderyk Wilhelm III podczas zawieszenia broni od 2. sierpnia do 17. sierpnia 1813. Podczas jego urodzin odwiedził go car Rosji Aleksander I. Obraz pokazuje pożegnanie monarchów”

(pod spodem)
„Najbardziej pamiętny dzień Lądka, 3. sierpnia 1813.”

Pocztówka wydana z okazji 100-lecia wydarzenia w 1913 r. Verlag Magistrat Landeck. Pastel lądeckiego wikariusza Antona Heinricha. (ze zbiorów właściciela obiektu)